Tőkepótlás tagi kölcsön tőkévé konvertálásával

Tőkepótlás tagi kölcsön tőkévé konvertálásával | Jen Ügyvédi Iroda
Ha a vállalkozásban tőkepótlás szükséges, vagy egyéb okból célszerű a tőkeemelés, akkor a tagi kölcsönök állománya apportként felhasználható, és így tőkévé konvertálható.

Ha már a tagi kölcsön rendelkezésre áll

A vállalkozások működtetése során, ha pótlólagos finanszírozás szükséges, akkor azt a tulajdonosok több módon is biztosíthatják. Ennek egyik kézenfekvő útja a tagi kölcsön nyújtása a vállalkozás számára. 

A tagi kölcsön előnye, hogy egyszerű a kivitelezése, majd pedig egyszerű a visszafizetése, amikor azt a vállalkozás pénzügyi helyzete lehetővé teszi.

Ez azzal is jár, hogy a vállalkozás könyveiben akár jelentős tagi kölcsön állomány halmozódhat fel. 

Ha azonban a vállalkozás tőkehelyzete megerősítést igényel, akár cégeladás előtt, akár cégeladástól függetlenül, akkor felmerül a kérdés, hogy a tőkehelyzet rendezése során a tagok felé fennálló kötelezettségek állománya felhasználható-e.

A cégbírósági gyakorlat jelentős ingadozást mutatott a kérdésben abból következően, hogy a helyzetre nem volt közvetlenül alkalmazandó szabály, amely egyértelműen lehetővé tette volna, vagy egyértelműen tiltotta volna.

Tőkeemelés tagi kölcsönből

2008-ban azonban iránymutató döntés született az ítélőtáblán [1],  és azóta  a tagi kölcsön tőkévé konvertálása töretlen népszerűségnek örvend

Az érintett döntésben az ítélőtábla azt vizsgálta, hogy megengedhető-e, hogy apport tárgya meglévő tagi kölcsön legyen, és így Kft tőkeemelés tagi kölcsönből történjen. 

A döntés még a korábban hatályos Gt alapján született. Az a Gt szabályai alapján is egyértelmű volt, hogy önmagában nem pénzbeli hozzájárulás tárgya lehet akár adós által elismert követelés is. Ha azonban az apport tárgya nem harmadik személlyel szembeni követelés, hanem a tag javára a tagi kölcsönből eredő, a társasággal szembeni követelés, akkor azáltal, hogy a követelést a tag a társaság rendelkezésére bocsátja a tőkemelés során kibocsátandó új üzletrészért cserében, a követelés jogosultja és kötelezettje ugyanaz a személy lesz, így a követelés megszűnik. 

A dönts ulcskérdése ezzel összefüggésben az volt, hogy a tagi kölcsön társaság rendelkezésére bocsátására vonatkozik-e a tag és a társaság közötti követelések beszámítást tiltó szabály. 

A vizsgálat eredménye az volt, hogy a beszámítás tilalma csak az egynemű követelések egymással szemben való beszámítását tilja. Ilyen egynemű követelés lenne, ha például pénzkövetelés állna szemben pénzköveteléssel. A tagi kölcsön és az érte nyújtott üzletrész azonban az ítélőtábla álláspontja szerint sem minősül egynemű követelésnek. 

Vagyis a tilalom arra nem vonatkozik, hogy a tag a tőkeemelés során kibocsátandó üzletrészért már meglévő tagi kölcsönből eredő követeléssel fizessen. 

A Gt szabályait azóta felváltotta a Ptk, tiltószabály azonban továbbra sem került be a törvénybe, hanem a Ptk jelenleg hatályos 3:99. §-a változatlanul lehetővé teszi, hogy apport tárgya követelés is lehessen. 

Az pedig már a konstrukció finomhangolását is lehetővé teszi, hogy a társaság döntésén múlik, a tőkeemelés teljes összege, vagy csak egy része emeli magát a jegyzett tőkét. 

Tőkepótlás egyéb módjai

Ebben az összefüggésben a tagi kölcsön tőkévé konvertálása alternatívájának szokás tekinteni egyrészt a tagi kölcsön elengedését. Az adózási hátrányok és a hosszú átfutás okán, a tagi kölcsönből eredő követelés apportjával szemben ez inkább csak elvi lehetőség. 

Másrészt, ami a pótbefizetést illeti, vannak helyzetek amikor a pótbefizetés alkalmazása célszerű, generálisan azonban a pótbefizetés útján való tőkepótlás Kft esetén egy jóval rugalmatlanabb és több adminisztrációval (költséggel) járó megoldás. 

Fentiekből következően nem véletlen a tagi kölcsön tőkévé konvertálásának népszerűsége. 

Lábjegyzet

[1] Fővárosi Ítélőtábla 13. Cgf. 43.236/2008/3., BDT2008. 1821

Megosztás

További posztok

Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) létrehozata és működtetése

Kifizetés az MRP-ből a munkavállalók hatékony ösztönzésére

A nemzetközi gyakorlatban elterjed részvényjuttatási programok hazai változata kedvező adózási szabályokkal segíti, akár azt a célt, hogy a dolgozók és vezetők résztulajdonosokká váljanak, akár azt a célt, hogy a vállalkozás gazdálkodásának eredményességéhez kötött bónusz kifizetése a munkabérnél alacsonyabb adóterheléssel történhessen.

Tovább »
Kft igazgatóság | Jen Ügyvédi Iroda

Igazgatóság Kft-nél – hogyan valósítható meg?

Egy vagy két ügyvezető esetén a Ptk ügyvezetői modellje a leghatékonyabb. Kettőnél több tényleges döntéshozó esetén azonban már nem feltétlenül tükrözi azt, ahogy a cég a gyakorlatban működik. Az ítélőtábláig jutott a kérdés, a felek szerződési szabadságának része-e, hogy a Kft szervezetének kialakítása során igazgatóságot hozzanak létre.

Tovább »

Lépjen velünk kapcsolatba